ATENŢIE LA neATENŢIE…

Vigilenţa este o necesitate zilnică indiferent de acţiuni, zone, vârstă, etc. Ne amintim expresiile care sună cam în felul următor: ai grijă cum conduci; fi atent(ă) la tot ce faci astăzi; ai grijă de tine; etc. Fiecare om are în el instinctul acesta al precauţiei. A fi atent nu înseamnă doar a avea grijă cum treci strada sau ce mâncare mănânci ca să nu te îngraşi. Pentru noi, este deosebit de important să fim atenţi la toate lucrurile care sunt presărate în jurul nostru şi pot fi un pericol în relaţia dintre mine şi Dumnezeu.

Când un om caută să placă lui Dumnezeu, va avea parte de multe ispite din partea diavolului, căci lui nu îi plac copiii lui Dumnezeu. Când un om caută cu toată inima pe Dumnezeu, va încerca să fie atent la toate lucrurile ca absolut nimic să nu îl poată despărţii de Dumnezeu. Desigur, nu vor înceta încercările şi provocările. Dacă ne aducem aminte de Adam şi Eva Continuă lectura „ATENŢIE LA neATENŢIE…”

Tu, eşti cel mai important

Membrii orchestrei au început să se adune pe scenă pregătindu-se pentru concertul ce urma în seara aceea.
Intrând în sală, unul dintre muzicanţi şi-a acordat instrumentul, şi-a aranjat partitura în faţă şi s-a făcut comod.
În curând luminile sălii s-au redus în intensitate şi dirijorul a intrat pe scenă.
La începutul concertului, întreaga orchestră a cântat cu excepţia unui singur muzicant. El a rămas tăcut. Apoi a sosit vremea ca să cânte.
Ridicându-şi instrumentul şi ajustându-şi partitura, a aşteptat ca dirijorul să se întoarcă spre el. Primind intrarea, a cântat o singură notă. După aceea şi.a pus instrumentul jos şi a aşteptat ca toţi membrii orchestrei să termine de cântat partea lor.
Continuă lectura „Tu, eşti cel mai important”

Întrebări fără răspuns

Îmi aduc aminte de zilele copilăriei mele când îi priveam pe cei mari care aveau atâtea probleme şi chiar nu îi înţelegeam dece. Ziceam atunci că niciodată eu nu o să am parte de asemenea clipe când să fiu pur şi simpli învăluit de tot felul de probleme şi problemuţe. Creşteam şi eu odată cu ceilalţi şi m-am trezit parcă dintr-o dată copleşit de acea stare despre care spuneam odinioară că nu o voi întâlni. În general, prefer să abordez cu o notă optimistă lucrurile.

Stau deseori şi privesc viaţa „la rece” încercând adesea să dau dreptate uneori omului şi uneori lui Dumnezeu. Cu asta nu vreau să zic că eu am inventat Continuă lectura „Întrebări fără răspuns”

Mişcarea de trezire spirituală din Anglia şi Ţara Galilor-Jonathan Edwards şi Evan Roberts

Treziri spirituale premergătoare penticostalismului:

Trezirile spirituale între calviniştii olandezi şi prezbiterienii din coloniile centrale au aprins foarte uşor Noua Anglie congregaţionalistă, aici vorbind de implicarea pastorului congregaţionalist Jonathan Edwards (1703-1758), un predicator al trezirii spirituale, teolog şi filosof.[1]

Jonathan Edwards după terminarea studiilor la Yale, devenind pastor în Northampton, a avut prima predică publică cu titlul „Dumnezeu glorificat în lucrarea de răscumpărare”, evidenţiind opunere faţă de raţionalismul arminian. A fost transparent în ceea ce semnifică mântuirea care depinde total de Dumnezeu şi libertatea Lui de a decide acordarea mântuirii faţă de cine vrea, alegerile nefiind imorale. Face distincţia dintre rolul lui Dumnezeu decisiv în mântuire şi rolul pastorului ca unealtă a lui Dumnezeu la această lucrare. Edwards începe să organizeze întâlniri Continuă lectura „Mişcarea de trezire spirituală din Anglia şi Ţara Galilor-Jonathan Edwards şi Evan Roberts”

Mă iubeşte Cineva!!!!

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3.16)

Ce minunat!!! Continuă lectura „Mă iubeşte Cineva!!!!”

Să fie ora 25?

Ar părea atâta de ciudat ca cineva să îţi spună că e ora 25 nu? Doar ştim cu toţii că ziua are 24 de ore! Şi în general încercăm să ne planificăm toate lucrurile pe care dorim să le facem într-o anumită zi, de când ne trezim până dormim iarăşi.

Scrie în Biblie despre o oră Continuă lectura „Să fie ora 25?”

Legile lui Dumnezeu de pe Sinai

Este de remarcat faptul că oprirea poporului Israel în drumul spre ţara promisă, la muntele Sinai are un scop bine marcat. Poporul legământului lui Dumnezeu devine naţiune în decurs de mai puţin de un an. Organizarea naţiunii lui Israel, s-a făcut atât prin darea Decalogului cât şi prin legile unei vieţi sfinte, construirea Tabernacolului, organizarea preoţiei, instituirea jertfelor şi respectarea sărbătorilor, prin toate acestea poporul putând slujii Domnului. Sinaiul a fost locul izbăvirii naţiunii, chemarea la sfinţenie. După timpul ordonat de Dumnezeu pentru sfinţirea poporului pentru a putea asculta glasul divin, aceştia au primit şi acceptat condiţiile legământului, stropind cu sânge altarul pentru pecetluirea legământului. Ascultarea era Continuă lectura „Legile lui Dumnezeu de pe Sinai”