Rolul Duhului Sfânt în formarea şi unitatea Bisericii

Trebuie amintit de la început faptul că Domnul Isus a vorbit despre Biserica Sa lui Petru, spunându-i : „Eu îţi spun: tu eşti Petru (Greceşte: Petros.), şi pe această piatră (Greceşte: petra.) voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui(Matei 16:18). Este foarte important de amintit faptul că Biserica este a Domnului, El fiind Conducător peste ea (Efeseni 5:23; Coloseni 1:18). Interpretarea termenului „piatră” este diversă cu privire la cine sau ce este aceasta, unii susţindând că se referă la Petru ca fiind temelia principală şi fondatorul, Hristos delegându-l pe Petru la înfiinţarea Bisericii. Alţii susţin că „piatră” se referă la apostoli, Petru fiind purtătorul lor de cuvânt. Alţii susţin pe baza unor versete biblice (Romani 9:33; 1 Corinteni 10:4 şi 1 Petru 2:8) faptul că este vorba de Hristos şi o altă înterpretare se referă la mărturisirea lui Petru despre divinitatea lui Hristos.[1]

Dumnezeu zideşte Biserica s-a prin mântuirea celor păcătoşi, aceasta însemnând o  creştere cantitativă, iar creşterea calitativă este lucrarea făcută pentru cei mântuiţi. Mântuirea oamenilor este în urma credinţei lor în Dumnezeu, o credinţă mântuitoare. Apoi au parte de regenerare prin lucrarea Duhului Sfânt şi prin botezul Duhului Sfânt, formând trupul lui Hristos, al cărui cap este însuşi Hristos (Fapte 2:47; 1 Corinteni 12:13, 27; Coloseni 1:18). Botezul cu Duhul Sfânt are loc în momentul mântuirii, botez cu care credinciosul intră în unire spirituală cu Hristos, dovedind ca este în Hristos (Galateni 3:27; 2 Corinteni 5:17). Apoi, din moment ce este în Hristos, devine parte al trupului, adică al Bisericii lui Hristos, unindu-se cu ceilalţi credincioşi din trupul lui Hristos (Efeseni 1:22-23; Coloseni 1:18-24).[2]

Factorul principal care determină creşterea Bisericii este amintit în Fapte 9:31 „cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulţea”. Apoi un element demn de subliniat este rugăciunea Domnului Isus pentru ucenici, ca toţi „să fie una” (Ioan 17:21). Aceste lucruri sunt importante pentru Biserica lui Hristos pentru că Isus a dorit ca Biserica să aibă un început bun. Unitatea în duh de care vorbea Isus era importantă pentru Biserică, deoarece unitatea trebuia dezvoltată iar binecuvântările ei să fie înfăptuite.[3]

Duhul Sfânt continuă lucrarea începută de Isus pe pământ. Domnul Isus spune ucenicilor „Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului” (Fapte 1:8). De aici se desprind câteva lucruri pe care le face Duhul Sfânt în lucrarea Bisericii. El împuterniceşte Biserica pentru împlinirea poruncilor lui Dumnezeu şi eficienţa lucrării. Ucenicii nu au putut fii eficienţi până nu au primit această putere de la Duhul Sfânt. Apoi un alt lucru evidenţiat de acest verset face referire la dezvoltarea unui caracter asemenea lui Domnului Isus Hristos. Acest lucru se întâmplă treptat, asemănarea dintre credincios şi Hristos fiind tot mai evidentă şi asemănătoare, cf. 2 Corinteni 3:18 “Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaş chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului”.[4]


[1] Henry Clarence Thiessen, op. cit., p.363-364

[2] Floyd H. Barackman, op.cit., p.381

[3] Stanley M. Horton, op.cit., p.169

[4] James Montgomery Boice, Fundamente ale Credinţei Creştine, Oradea, Editura Institutului Biblic “Emanuel”, 2000, p.541-542

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s