ADULTERUL din perspectiva Vechiul Testament

 Adulterul este un lucru care din nefericire de practică la scară înaltă în ziua de azi a societăţii. Adulterul este un act făcut conştient de către o persoană. Această problemă este adusă la cunoştinţa omenirii încă din timpul Vechiului Testament, pe Muntele Sinai la darea Decalogului. Una dintre porunci, mai precis porunca a şaptea, care spune “să nu preacurveşti”. Perioada Vechiului Testament permitea bărbatului să aibă mai multe soţii, iar dacă avea avea vreo relaţie cu o fată nelogodită, singura pedeapsă era aceasta de a o lua de nevastă, fără drept de a o izgonii. Femeia în schimb dacă era infidelă bărbatului era acuzată de comiterea unui adulter. Femeia dacă era suspectată de adulter, bărbatul putea să o pună la încercare, dându-i să bea “apele amare” , făcând-o să depună jurământ că rămâne loială bărbatului ei. În cazul încălcării acestui jurământ, Dumnezeu aducea blestemul rostit în Numeri 5:11-31. Acest procedeu se aproximează ca fiind abandonat cu câtva timp înainte de distrugerea Ierusalimului de către Nebucadneţar.
                            Biblia are legi împotriva acestei nelegiuiri, acestea fiind scrise atât în Noul Testament cât şi în Vechiul Testament. Exod 20:14 prezintă porunca dată de Dumnezeu ca interzicere a preacurviei. Biblia ortodoxă traduce acestă poruncă în felul următor: “Să nu te desfrânezi!”. Însuşi Dumnezeu pedepseşte această înfideritate faţă de partener şi neascultare faţă de El, spunând: “Dacă un om preacurveşte cu o femeie măritată, dacă preacurveşte cu nevasta aproapelui său, omul acela şi femeia aceea preacurvari să fie pedepsiţi cu moartea.” (Levitic 20:10). Uitându-ne mai atent, acela care preacurveşte cu nevasta altuia, nu încalcă numai această poruncă, ci şi porunca a zecea “Să nu pofteşti casa aproapelui tău nevasta aproapelui tău…”(Exod 20:17). Dumnezeu a instituit sexualitatea umană, însă a pus limite şi este bună atunci când este tratată după legile hotărâte de Dumnezeu, urmărind scopurile care au fost fixate. Dumnezeu protejază familie, căsătoria urmărind binele ei. Papa Ioan Paul al II-lea accentuează aceste lucruri în Familiaris Consortio faptul că o cultură poate deforma grav semnificaţia adevărată a sexualităţii umane, scoţând în avidenţă faptul că persoana umană este creată după asemănarea lui Dumnezeu, iar de în multe cazuri omul uită aceste lucruri, deformând scopul umanităţii, urmărindu-şi scopul propriul scop. Societatea modernă este una ateistă, materialistă mutilând persoana umană, în antiteză cu chipul creat de Dumnezeu, şi înzestrările lăsate de El ca omul sa iubească asemenea lui Dumnezeu. Codul lui Hammurabi, la art 129 spune “Dacă soţia unui bărbat este surprinsă în adulter cu un alt bărbat, să fie legaţi şi aruncaţi în apă. Dacă stăpânul soţiei îşi lasă în viaţă soţia, atunci şi regele îl va lăsa pe slujitorul său, supusul (adică pe bărbatul prins în adulter).
                              Omul a degradat dealungul secolelor integritatea fiinţei umane, ajungând la concluzia că într-adevar fiinţa umană îşi are originea în animal, omul fiind un animal mamifer, dar tot animal rămânând. Aşadar aici vorbim deja de faptul că legile divinităţii au fost ignorate şi puse la periferie, iar odată cu aceasta au neglijat iubirea autentică umană, ceea ce defapt reflectă chipul lui Dumnezeu din om, făcând abstracţie de instinctual biologic, animalic al reproducerii.
                             Catehismul Bisericii Catolice spune în nr 2339 faptul că “Curăţia cere o ucenicie a stăpânirii de sine, care este o pedagogie a libertăţii sale. Omul are de ales între a poruncii pasiunilor lui astfel dobândind pacea sau se lasă servit de ele, devenind nefericit. Omul este liber de a face ceea ce simte, ceea ce el este convins, dar omul ajunge să aibă o cinvingere cutată numai atunci când se eliberează de orice scalvie a patimilor alegând binele.”
                             Dumnezeu prin legile din Levitic 20:10, Numeri 5:12-31 şi Deuteronom 22:22-24 condamnă adulterul cu pedeapsa la moarte. Vechiul Testament relatează câteva cazuri de preacurvie, iar din acestea putem deduce care erau caracteristicile adulterului. Cartea Genesei capitolul 39:7-9 arată cazul lui Iosif când este provocat de soţia lui potifar la păcat. De aici putem înţelege că păcatul adulterului este în esenţă un păcat împotriva lui Dumnezeu. Soţia lui potifar încearcă de mai multe ori acest lucru dar Iosif rămâne tare nepăcatuind nici îmoptriva lui Dumnezeu şi nici împotriva stăpânului său. Este foarte important ca din faţa acestui păcat, să fugim. Cartea 2 Samuel 12:9-13 prezintă pe David care se căieşte înaintea lui Dumnezeu pentru păcatul comis, iar în Psalmul 51:4 se recunoaşte parcă mai profund de nelegiuirea pe care el a făcut-o împotriva lui Dumnezeu, fiind mustrat de conştiinţa lui, cerând justiţia lui Dumnezeu să-l ierte. Este ameninţat de razbunarea copiilor lui, de pedeapsa care va cădea peste soţiile lui şi chinurile şi ruşinea la care vor fii supuse.
După ce am vorbit despre faptul că adulterul este un păcat împotriva lui Dumnezeu şi a familiei, vorbim acum despre faptul că adulterul este un pericol pentru cel care îl comite. Traducerea RSV scrie versetul 26 din Proverbe 6 în felul următor: “căci serviciile unei prostituate pot fi cumpărate pentru o pâine, dar o adulteră periclitează însăşi viaţa unui om”. Versetul 32, cataloghează omul care face adultery ca un om fără minte, distrugându-se social, spiritual şi moral. Copii lui Dumnezeu care săvârşesc un astfel de păcat, au parte de necaz şi dezonoare. Iar ruşinea lor nu o sa fie niciodată ştearsă. Este obligatoriu ca ştiind aceste consecinţe ale adulterului, creştinul şi nu numai, au datoria de a fugii de păcatul acesta evitând tpate legăturile îndrumătoare spre preacurvie.
                              Pericolul prezenteat de Vechiul Testament referitor la acest păcat, este faptul că el poate avea effect negative asupra unei naţiuni, asuprea celor din jurul nostru. Cartea profetului Ezechiel 33:26 arată faptul că o naţiune compromisă în acest păcat al preacurviei nu mai are nici o şansă de biruinţă. Neascultarea de Dumnezeu duce la păcate dezastruoase a unei naţiuni întregi, care nu mai are parte de protecşia divină. La fel este şi în Ieremia 3:1, unde se marchează faptul că păcatul se răsfrânge asupra unei naţiuni întregi care nu are parte decât de eşec.

Bibliografie:1. ***DEX, univers enciclopedic, Bucureşti, 1998

2. ***Dicţionar Biblic vol 1, Editura Stephanus, Bucureşti, 1995

3. *** Dictionar Enciclopedic de Iudaism, Schiţă a Istoriei poporului Evreu, Coord. Viviane Prager, Editura Hasefer, Bucureşti, 2001

4. Arhiepiscopul Dmitri, Împărăţia lui Dumnezeu, Tâlcuire duhovnicească la Predica de pe Munte,traducere de prof. dr. Remus Rus Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 2003

5. Dumea, Claudiu, Decalogul, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, Bucureşti, 1999

6. Fărăgău, Beniamin, Evanghelia după Matei, ediţia a IIa, Editura, Logos, Cluj-Napoca, 2001

7. Hendriksen, William, Evanghelia după Matei, Editura Reformatio, Oradea, 2006

8. Lloyd-Jones, D. Martyn, Studii asupra Predicii de pe Munte, Editura Cartea Creştină, Oradea, 2003

9. MacDonald’s, William , Comentariu biblic al credinciosului, Editura Lampadarul de Aur, Oradea, 2002

10. Puig, Armand, Iisus un profil biografic, Editura Meronia, Bucureşti ,2006

11. Sfântul Augustin, Predica de pe Munte a Domnului Nostru Iisus Hristos, trad.,introd. şi note: pr. drd. Doru Octavian Picioruş, Editura Agnos, Sibiu, 2006

12. Stott, R. W. John, Predica de pe Munte, Cluj-Napoca, ed. Logos.2005

13. Stamps, C. Donald, Biblia de Studiu pentru o Viaţă Deplină, Editura Life, Bucureşti, 2000

14. Ţon, Iosif, Predica de pe Munte vol. I, Editura Cartea Creştină, Oradea, 2000

15. Wiersbe, W. Warren, Fii loial, Editura Agape, Făgăraş, 1997

16. http://romfest.org/rost/iun2004/femeile.shtml

Un gând despre „ADULTERUL din perspectiva Vechiul Testament”

  1. Multă lume crede ca fericirea se obține prin acumularea de avere, prin satisfacerea orgoliului, a poftelor sexuale, a dorinței de răzbunare ,prin tutun și alcool. Și din nenorocire se lasă luată de valurile vieții și de goana după multe, fără a-si face timp să gândească la rece problema.
    Și prea mult se trece cu vederea fericirea ce poate fi obținută prin tratarea mai cu seriozitate a principiilor creștine, prin căutarea adevărului despre Dumnezeu, prin lucrarea faptelor bune și detașarea de multe pofte.
    Nu e cazul să ne punem mai serios întrebarea ,ce ne dăunează și ce ne folosește cu adevărat?

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s