Conlucrarea dintre om şi Duhul Sfânt în procesul sfinţirii (2)

ROLUL OMULUI ÎN PROCESUL SFINŢIRII

Wayne Grudem subliniază două aspecte care sunt caracteristice omului, credinciosului, atunci când este vorba de sfinţire. El afirmă că poziţia omului este atât una pasivă cât şi una activă. Rolul pasiv este caracterizat prin dorinţa lăuntrică a omului de a se dărui întru totul lui Dumnezeu. A fi sfânt înseamnă a fi pus deoparte pentru Dumnezeu iar noi suntem creaţi pentru a fi sfinţi, ceea ce implică o continua purificare launtrică, subliniază Martyn L. Jones. Desigur, aici apare aspectul plafonării, al ajungerii la cota cea mai înaltă a sfinţirii însă creştinul autentic nu se mulţumeşte, nu se opreşte la atât. Credinciosul adevărat trebuie să îşi ia ca punct de reper pe Isus Hristos, pentru că doar atunci se descoperă slăbiciunea firii pământeşti şi apare deasemenea nevoia absolută de sfinţire.

Procesul sfinţirii credinciosului implică deasemenea Continuă lectura „Conlucrarea dintre om şi Duhul Sfânt în procesul sfinţirii (2)”