Sărbătoarea creştină a Naşterii Domnului Isus Hristos (2)

Iosife, fiul lui David, nu te teme sa iei la tine pe Maria, nevasta ta, caci ca s-a zamislit in ea este de la Duhul Sfant” (Matei 1.20).

iosif si mariaMaria a zis ingerului: Cum se va face lucrul acesta, fiindca eu nu stiu de barbat? Ingerul i-a raspuns: Duhul Sfant Se va cobora peste tine, si puterea Celui Preainalt te va umbri. De aceea Sfantul care Se va naste in tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu” (Luca 1.34-35).

Am ales cele doua texte care cuprind cuvintele adresate lui Iosif  si Mariei de catre Continuă lectura „Sărbătoarea creştină a Naşterii Domnului Isus Hristos (2)”

Conlucrarea dintre om şi Duhul Sfânt în procesul sfinţirii (1)

în fiinşă

Rolul Duhului Sfânt în procesul sfinţirii

Modul prin care Dumnezeu colaborează cu credinciosul, printr-o relaţie personală a fiecărui om este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este a treia persoană din trinitate, care conlucrează împreună cu Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul. După lucrarea Fiului, începe lucrarea Duhului Sfânt, trimisul Tatălui şi Fiului pentru a face aplicabilă în viaţa credinciosului, răscumpărarea. Astfel, Domnul Isus vorbeşte despre acest Duh Sfânt care e trimis în Numele lui Dumnezeu cf. Ioan 14.26. Rolul Duhului Sfânt este cel a regenerării sau altfel spus al trăirii unei noi vieţi cf. Ioan 3.5-8.

Apoi Duhul Sfânt lucrează în credincios sfinţirea. În 1 Petru 1.2 scrie: „…după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos„. Apoi puterea Continuă lectura „Conlucrarea dintre om şi Duhul Sfânt în procesul sfinţirii (1)”

Pneumatologia Bisericii primare prin prizma darurilor Duhului Sfânt manifestate la Cincizecime

Manifestarea darurilor Duhului Sfânt a însemnat o nouă revelaţie în gândirea spiritualităţii Bisericii Primare. Darurile Duhului Sfânt au însemnat dezvoltarea Bisericii pe noi trepte spirituale.

Ele aparţin Duhului Sfânt, ele nefiind date credincioşilor ca şi cum ei ar deveni proprietari, administrându-le după bunul lor plac. Pavel spune în 1 Corinteni 12:11 „Dar toate aceste lucruri le face Continuă lectura „Pneumatologia Bisericii primare prin prizma darurilor Duhului Sfânt manifestate la Cincizecime”

Rolul Duhului Sfânt în formarea şi unitatea Bisericii

Trebuie amintit de la început faptul că Domnul Isus a vorbit despre Biserica Sa lui Petru, spunându-i : „Eu îţi spun: tu eşti Petru (Greceşte: Petros.), şi pe această piatră (Greceşte: petra.) voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui(Matei 16:18). Este foarte important de amintit faptul că Biserica este a Domnului, El fiind Conducător peste ea (Efeseni 5:23; Coloseni 1:18). Interpretarea termenului „piatră” este diversă cu privire la cine sau ce este aceasta, unii susţindând că se referă la Petru ca fiind temelia principală şi fondatorul, Hristos delegându-l pe Petru la Continuă lectura „Rolul Duhului Sfânt în formarea şi unitatea Bisericii”