MIŞCAREA METODISTĂ (din seria:mişcări premergătoare penticostalismului)

Este considerată una dintre cele mai puternice şi evanghelice mişcări ale Angliei, având ca întemeietor pe John Wesley (1703-1791). După eşuarea unui proiect de răspândire a Evangheliei printre indienii şi coloniştii din Georgia, Wesley se întoarce în Anglia unde meditează asupra propriei lui persoane, în ceea ce priveşte convertirea sa. Prin contactul cu nişte germani moravieni care propovăduiau o credinţă simplă, Wesley studiind prefaţa scrisă de Luther la Epistola către Romani, pe data de 2 mai 1728 se converteşte. Aşadar întors în Anglia, lucrează la întoarcerea oamenilor la sfinţenia propovăduită de Biblie, o religie practică şi o viaţă cu Dumnezeu, devenind astfel un mare evanghelist al Angliei. A format cercuri de studiere a Bibliei, mişcarea numindu-se metodistă, de la cuvântul „metodă” (metoda de a studia Biblia). Continuă lectura „MIŞCAREA METODISTĂ (din seria:mişcări premergătoare penticostalismului)”