Conlucrarea dintre om şi Duhul Sfânt în procesul sfinţirii (1)

în fiinşă

Rolul Duhului Sfânt în procesul sfinţirii

Modul prin care Dumnezeu colaborează cu credinciosul, printr-o relaţie personală a fiecărui om este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este a treia persoană din trinitate, care conlucrează împreună cu Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul. După lucrarea Fiului, începe lucrarea Duhului Sfânt, trimisul Tatălui şi Fiului pentru a face aplicabilă în viaţa credinciosului, răscumpărarea. Astfel, Domnul Isus vorbeşte despre acest Duh Sfânt care e trimis în Numele lui Dumnezeu cf. Ioan 14.26. Rolul Duhului Sfânt este cel a regenerării sau altfel spus al trăirii unei noi vieţi cf. Ioan 3.5-8.

Apoi Duhul Sfânt lucrează în credincios sfinţirea. În 1 Petru 1.2 scrie: „…după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos„. Apoi puterea Continuă lectura „Conlucrarea dintre om şi Duhul Sfânt în procesul sfinţirii (1)”