Conlucrarea dintre om şi Duhul Sfânt în procesul sfinţirii (2)

ROLUL OMULUI ÎN PROCESUL SFINŢIRII

Wayne Grudem subliniază două aspecte care sunt caracteristice omului, credinciosului, atunci când este vorba de sfinţire. El afirmă că poziţia omului este atât una pasivă cât şi una activă. Rolul pasiv este caracterizat prin dorinţa lăuntrică a omului de a se dărui întru totul lui Dumnezeu. A fi sfânt înseamnă a fi pus deoparte pentru Dumnezeu iar noi suntem creaţi pentru a fi sfinţi, ceea ce implică o continua purificare launtrică, subliniază Martyn L. Jones. Desigur, aici apare aspectul plafonării, al ajungerii la cota cea mai înaltă a sfinţirii însă creştinul autentic nu se mulţumeşte, nu se opreşte la atât. Credinciosul adevărat trebuie să îşi ia ca punct de reper pe Isus Hristos, pentru că doar atunci se descoperă slăbiciunea firii pământeşti şi apare deasemenea nevoia absolută de sfinţire.

Procesul sfinţirii credinciosului implică deasemenea Continuă lectura „Conlucrarea dintre om şi Duhul Sfânt în procesul sfinţirii (2)”

Conlucrarea dintre om şi Duhul Sfânt în procesul sfinţirii (1)

în fiinşă

Rolul Duhului Sfânt în procesul sfinţirii

Modul prin care Dumnezeu colaborează cu credinciosul, printr-o relaţie personală a fiecărui om este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este a treia persoană din trinitate, care conlucrează împreună cu Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul. După lucrarea Fiului, începe lucrarea Duhului Sfânt, trimisul Tatălui şi Fiului pentru a face aplicabilă în viaţa credinciosului, răscumpărarea. Astfel, Domnul Isus vorbeşte despre acest Duh Sfânt care e trimis în Numele lui Dumnezeu cf. Ioan 14.26. Rolul Duhului Sfânt este cel a regenerării sau altfel spus al trăirii unei noi vieţi cf. Ioan 3.5-8.

Apoi Duhul Sfânt lucrează în credincios sfinţirea. În 1 Petru 1.2 scrie: „…după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos„. Apoi puterea Continuă lectura „Conlucrarea dintre om şi Duhul Sfânt în procesul sfinţirii (1)”