Rolul Duhului Sfânt în formarea şi unitatea Bisericii

Trebuie amintit de la început faptul că Domnul Isus a vorbit despre Biserica Sa lui Petru, spunându-i : „Eu îţi spun: tu eşti Petru (Greceşte: Petros.), şi pe această piatră (Greceşte: petra.) voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui(Matei 16:18). Este foarte important de amintit faptul că Biserica este a Domnului, El fiind Conducător peste ea (Efeseni 5:23; Coloseni 1:18). Interpretarea termenului „piatră” este diversă cu privire la cine sau ce este aceasta, unii susţindând că se referă la Petru ca fiind temelia principală şi fondatorul, Hristos delegându-l pe Petru la Continuă lectura „Rolul Duhului Sfânt în formarea şi unitatea Bisericii”