MIŞCAREA METODISTĂ (din seria:mişcări premergătoare penticostalismului)

Este considerată una dintre cele mai puternice şi evanghelice mişcări ale Angliei, având ca întemeietor pe John Wesley (1703-1791). După eşuarea unui proiect de răspândire a Evangheliei printre indienii şi coloniştii din Georgia, Wesley se întoarce în Anglia unde meditează asupra propriei lui persoane, în ceea ce priveşte convertirea sa. Prin contactul cu nişte germani moravieni care propovăduiau o credinţă simplă, Wesley studiind prefaţa scrisă de Luther la Epistola către Romani, pe data de 2 mai 1728 se converteşte. Aşadar întors în Anglia, lucrează la întoarcerea oamenilor la sfinţenia propovăduită de Biblie, o religie practică şi o viaţă cu Dumnezeu, devenind astfel un mare evanghelist al Angliei. A format cercuri de studiere a Bibliei, mişcarea numindu-se metodistă, de la cuvântul „metodă” (metoda de a studia Biblia). Continuă lectura „MIŞCAREA METODISTĂ (din seria:mişcări premergătoare penticostalismului)”

Mişcarea de trezire spirituală din Anglia şi Ţara Galilor-Jonathan Edwards şi Evan Roberts

Treziri spirituale premergătoare penticostalismului:

Trezirile spirituale între calviniştii olandezi şi prezbiterienii din coloniile centrale au aprins foarte uşor Noua Anglie congregaţionalistă, aici vorbind de implicarea pastorului congregaţionalist Jonathan Edwards (1703-1758), un predicator al trezirii spirituale, teolog şi filosof.[1]

Jonathan Edwards după terminarea studiilor la Yale, devenind pastor în Northampton, a avut prima predică publică cu titlul „Dumnezeu glorificat în lucrarea de răscumpărare”, evidenţiind opunere faţă de raţionalismul arminian. A fost transparent în ceea ce semnifică mântuirea care depinde total de Dumnezeu şi libertatea Lui de a decide acordarea mântuirii faţă de cine vrea, alegerile nefiind imorale. Face distincţia dintre rolul lui Dumnezeu decisiv în mântuire şi rolul pastorului ca unealtă a lui Dumnezeu la această lucrare. Edwards începe să organizeze întâlniri Continuă lectura „Mişcarea de trezire spirituală din Anglia şi Ţara Galilor-Jonathan Edwards şi Evan Roberts”